Hoogbegaafdheid kan omschreven worden als een combinatie van een hoge intelligentie met een hoge sensitiviteit, autonomie, creativiteit en gedrevenheid. Hoogbegaafdheid brengt vaak intense werk- en levensvragen met zich mee. In relaties en op het werk kunnen problemen ontstaan. Door bijvoorbeeld wederzijds onbegrip, contactmoeilijkheden, ongeduld, verveeldheid, autoriteitsproblemen, frustraties of een negatief zelfbeeld.

Choochem

Choochem is een landelijke vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen in kerk, school en samenleving.
Vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen

De doelstelling van de vereniging zijn:

HINT Nederland

HINT Nederland is een federatie van verschillende regionale HINT verenigingen.
In 1994 werden de eerste lokale HINT verenigingen opgericht door verontruste ouders van hoogbegaafde kinderen die zagen dat er ondanks veel gepraat, weinig gedaan werd voor de positie van het hoogbegaafde kind.

Mensa Nederland

Mensa is een internationale organisatie van en voor zeer intelligente mensen met ruim 100.000 leden. Lid worden kan ieder die op een erkende intelligentietest scoort bij de hoogste 2 procent van de bevolking. Mensa Nederland telt ongeveer 4200 leden.

Pharos

Pharos is een oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Met ongeveer 1700 leden is Pharos de grootste landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen.

Actieve regionale afdelingen vormen de basis van de vereniging. Pharos wil bereiken dat de Nederlandse samenleving in het algemeen en ouders in het bijzonder hoogbegaafde kinderen herkennen, erkennen en accepteren, en op een positieve manier met hen omgaan.

Abonneer op Hoogbegaafdheid
Hoogbegaafdheid | Het Coachhuis