Algemene voorwaarden (versie: juli 2020)

Algemeen

 1. De locaties van Het Coachhuis zijn alleen toegankelijk voor ingeschreven gebruikers (leden) en door hen begeleide cliënten/gasten. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de door hem/haar begeleide cliënten/gasten, vanaf binnenkomst tot en met vertrek. Cliënten/gasten mogen niet zonder begeleiding van een gebruiker in het pand aanwezig zijn, tenzij na overleg met de beheerder.
 2. Toegang tot Het Coachhuis vindt plaats op eigen risico en met inachtneming van lokale huisregels; Het Coachhuis is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte artikelen.
 3. De kosten voor een jaarlidmaatschap bedragen 110 euro. Extra contactpersonen kunnen worden toegevoegd voor 30 euro per persoon. Deze personen kunnen hun eigen reserveringen maken en beheren. Per lidmaatschap wordt altijd één factuuradres gehanteerd. Het Coachhuis behoudt zich het recht voor de hoogte van de jaarbijdrage jaarlijks te wijzigen als hier aanleiding voor is.

Toegang

 1. De gebruiker heeft recht op toegang tot de door hem/haar gereserveerde ruimte op de betreffende tijdsperiode; toegang wordt verschaft door de lokatiebeheerder, conform op de website aangegeven wijze. Bij enkele lokaties krijgt de gebruikers de beschikking over een eigen sleutel.
 2. De informatie en hulpmiddelen (bijv. sleutels) rondom de toegang tot Het Coachhuis zullen uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. Het is, zonder expliciete goedkeuring vooraf, niet toegestaan deze over te dragen of uit te lenen aan derden. De genoemde hulpmiddelen blijven altijd eigendom van Het Coachhuis, en dienen na beëindiging van het lidmaatschap te worden geretourneerd.
 3. De gebruiker stelt zich tijdig op de hoogte van de wijze van toegang tot de locatie, en neemt indien nodig ruim vooraf contact op met de locatiebeheerder.

Online reserveren coachhuis

 1. Het is noodzakelijk ruimtes vooraf te reserveren via de site www.hetcoachhuis.nl. Van de gemaakte reservering krijgt de gebruiker een bevestiging per email. Last-minute boekingen ter plaatse zijn bij uitzondering mogelijk. Het is aan te raden dan even contact op te nemen met de beheerder van de locatie om teleurstellingen te voorkomen.
 2. De kleinste reserveringseenheid is een uur, tenzij vooraf, bij wijze van uitzondering anders overeengekomen met de lokatiebeheerder.
 3. De gebruiker houdt rekening met de gewenste voorbereiding en eventuele uitloop van een sessie bij het maken van de reservering. Indien een ruimte direct aansluitend is gereserveerd door iemand anders, zorgt de gebruiker ervoor dat de ruimte tijdig wordt vrijgegeven.
 4. Indien de ruimte beschikbaar is en de lokatiebeheerder geen bezwaar maakt, mag de gebruiker 10 minuten eerder, en zonder extra kosten, in de ruimte voorbereidingen treffen voor de aanstaande sessie.
 5. Tussen twee opeenvolgende reserveringen van dezelfde ruimte door dezelfde gebruiker, dient minimaal één uur te zitten. Bij kortere tussentijden moet de tussenliggende tijd ook gereserveerd worden. Indien dit niet is gedaan zal dit achteraf worden bijgeboekt. 
 6. De reservering geldt tevens als bestelling, en leidt na het verstrijken van het gereserveerde tijdblok automatisch tot een betaalverplichting, tenzij de reservering tijdig is geannuleerd of gewijzigd.
 7. Annuleren en wijzigen kan kosteloos tot 24 uur voor het begintijdstip van de reservering. Dit kan door te klikken op de daarvoor bestemde link in de reserveringsbevestiging - en vervolgens de gewenste annulering of wijziging door te voeren, of - indien dit niet lukt - door tijdig een mail te sturen naar [email protected]. De gebruiker ontvangt in alle gevallen van Het Coachhuis een bevestiging van de annulering of wijziging. Het is niet mogelijk een annulering of wijziging telefonisch door te geven.
 8. Na de termijn van 24 uur voor het begintijdstip van de reservering worden gemaakte reserveringen altijd in rekening gebracht, ongeacht de reden van eventuele annulering of wijziging, waaronder ook overmacht.
 9. Indien de gebruiker van de ruimte niet dezelfde persoon is als de contactpersoon van de boeking, dan wordt de boeker verzocht de naam van de gebruiker in het publieke infoveld van de reservering toe te voegen, zodat bekend is wie op locatie kan worden verwacht.

Gebruik ruimtes

 1. De ruimtes kunnen uitsluitend worden betreden bij een geldige reservering.
 2. De ruimtes worden uitsluitend gebruikt voor gesprekken, besprekingen of trainingen/workshops. Hierbij wordt het maximum aantal toegestane deelnemers dat op de site bij de ruimte staat vermeld niet overtreden, tenzij na expliciet akkoord van de locatiebeheerder.
 3. Na afloop van een sessie zal de gebruiker de ruimte weer in de oorspronkelijke staat achterlaten.
 4. De kopjes/glazen zullen door de gebruiker in de vaatwasser worden geplaatst volgens de lokale huisregels.
 5. In de ruimtes zullen geen brandgevaarlijke zaken worden gebruikt (zoals kaarsen) of artikelen die kunnen leiden tot schade of vervuiling van de ruimte. Roken is in alle panden verboden.
 6. In elk coachhuis is in de gang of keuken (of soms per ruimte) een presentielijst aanwezig. De gebruiker dient hierop bij aanvang en einde van de sessie de gewenste gegevens in te vullen. Uitloop van een sessie is alleen mogelijk als de ruimte niet door een andere gebruiker is gereserveerd. Uitloop dient door de gebruiker te worden aangegeven op de presentielijst. Het Coachhuis verzorgt dan achteraf het bijboeken van de additioneel gebruikte ruimte. Eindigt de sessie eerder dan de geboekte periode, dan wordt de boeking niet aangepast.
 7. Het Coachhuis behoudt zich het recht voor om bepaald gebruik van de ruimtes te weigeren of bij te sturen als daartoe aanleiding is.
 8. In geval een ruimte voor de gebruiker niet (tijdig) toegankelijk is gesteld of indien in de ogen van de gebruiker sprake is van een wanprestatie van Het Coachhuis, is het mogelijk om via [email protected] een klacht in te dienen bij de directie van Het Coachhuis. De klacht zal adequaat worden opgepakt en binnen 1 werkdag worden beantwoord. Het Coachhuis sluit aansprakelijkheid op gevolgschade aan de kant van de gebruiker uit.
 9. Huisdieren zijn niet toegestaan 

Facturatie gebruik en jaarbijdrage

 1. Het gebruik van Het Coachhuis wordt maandelijks gefactureerd op basis van gegevens uit het reserveringssysteem. Een niet tijdig geannuleerde of verplaatste reservering wordt beschouwd als gebruik, ongeacht of ook daadwerkelijk van de ruimte gebruik is gemaakt. Additioneel gebruik aangegeven op het presentieformulier wordt door Het Coachhuis bijgeboekt in het reserveringssysteem.
 2. Het Coachhuis streeft er naar te factureren op de 4e werkdag van de maand erna. De betalingstermijn is 14 dagen na dagtekening van de factuur. Indien u het niet eens bent met de hoogte van of gegevens op de factuur dan kan tot 14 dagen na de factuurdatum worden gereclameerd.
 3. Een jaarlidmaatschap gaat in op de kalenderdatum van aanmelding en wordt jaarlijks verlengd tot dezelfde kalenderdatum een jaar later met het versturen van een factuur voor de jaarbijdrage. Middels betaling bevestigt de gebruiker de verlenging van haar lidmaatschap met die periode, en accepteert de meest recente algemene voorwaarden. Ook voor deze factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
 4. De gebruiker kan te allen tijde het lidmaatschap beëindigen. Hij/zij ontvangt dan geen nieuwe jaarfactuur. Er wordt geen deel van het jaarbedrag gerestitueerd. In de periode tussen opzegging en einde van het lidmaatschap kan de gebruiker de diensten van het Coachhuis blijven gebruiken.

Akkoord
Bij aanmelding en jaarlijks bij betaling van een nieuwe jaarbijdrage, verklaart de gebruiker akkoord te gaan met de meest recente algemene voorwaarden.

Wij wensen u een plezierig en nuttig gebruik van Het Coachhuis, en stellen feedback over de ervaring met Het Coachhuis te allen tijde op prijs,

Het Coachhuis

Algemene voorwaarden | Het Coachhuis