Hoofddoel van de NVRG is te bevorderen dat de beoefening van systeemtherapie op een zo hoog mogelijk niveau van deskundigheid en van ethische integriteit plaats vindt.

De NVRG organiseert de opleiding tot systeemtherapeut en bewaakt de kwaliteit hiervan. De Opleiding bevat de onderdelen leertherapie, theoretisch technische vorming, supervisie en praktijkervaring.

Ook de bij- en nascholing behoort tot de taakstelling van de NVRG en jaarlijks worden congressen en studiedagen georganiseerd.

De NVRG stimuleert het wetenschappelijk denken over systeemtherapie, o.a. door het uitgeven van het Tijdschrift Systeemtherapie en via de Stichting Stimuleringsfonds Wetenschappelijke Activiteiten (SSWA).

Thematiek
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie | Het Coachhuis