De sectie Arbeid & Gezondheid (A&G) houdt zich bezig met de relatie tussen arbeid en gezondheid. Hierbij gaat het om diagnose, preventie en curatie op verschillende niveaus; dat van individuele medewerkers, functies, afdelingen en dat van de hele organisatie.

Voor wie
De sectie A&G verwelkomt iedereen die lid is of wil worden van het NIP en die geïnteresseerd is in actuele informatie op het gebied van arbeid en gezondheid.

Doel
Belangrijkste actiepunten van de sectie Arbeid en Gezondheid zijn:

  • meer bekendheid van de arbeids- en gezondheidspsychologie op de arbeidsmarkt en bij een breder publiek- certificering, inter- en supervisie
  • professionalisering en verdere ontwikkeling van het werkveld van de arbeids- en organisatiepsychologie: 
  • kwaliteitsbewaking
  • informatie-uitwisseling


De activiteiten van de sectie bestaan uit het organiseren van evenementen, congressen en symposia. Verder is de sectie betrokken bij de uitvoering van de Registratieregeling voor Psychologen van Arbeid en Gezondheid. Wanneer zich de gelegenheid voordoet, wordt vanuit de sectie gereageerd op maatschappelijke ontwikkelingen.

Nederlands Instituut voor Psychologen (sectie Arbeid & Gezondheid) | Het Coachhuis